Takstblad for 2019

 • Ledningsafgift uden for Ravsted bygrænse 19250,00 kr
 • Ledningsafgift i Ravsted by 5500,00 kr
 • Målerbrønd +stikledning 1500,00 kr
 • Tilslutningsafgift 8250,00 kr
 • Faste afgifter 550,00 kr
 • Målerleje pr. år 220,00 kr
 • Pris pr. m3 indtil 1000 m3 3,00 kr
 • Pris pr. m3 over 1000 m3 1,75 kr
 • Vandskat pr. m3 6,18 kr
 • Afgift til grundvandsikring 0,19 kr
 • Genåbningsgebyr excl. Faktiske omkostninger ved lukning/genåbning 330,00 kr
 • Flyttegebyr 200,00 kr
 • Aflæsningsgebyr ved manglende aflæsningskort/anden indberetning 200,00 kr

Alle priser er excl. Moms.
Alle priser indeksreguleres årligt pr. 1. oktober.
Ravsted d. 16 Oktober 2019    

Bestyrelsen for Ravsted vandværk I/S.
v/ formand Keld Christensen