Meddelelser / Nyt 

OBS:
Der er sprøjtefri zone
på 300 meter rundt om vandværket

Analyserapporter
Her har du mulighed for at se de nyeste analyserapporter der er lavet på Ravsted Vandværk.
Klik på linkene nedenfor.

Nye punkter på hjemmesiden
Siden er i februar blevet opdateret med "Formandens beretning", "takstblad 2019" og nye "Analyserapporter".

Aflæsning af måler sker hvert år den 30 SEPTEMBER.

målerne bliver FJERNAFLÆST