Generalforsamling tirsdag d. 19.03.2024 kl. 19.30 på Ravsted Forsamlingsgård

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Ravsted Vandværk A.M.B.A.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt.