generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 er af viklet i god ro og orden.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Der blev afholdt valg og genvalg til alle.

M.v.h. Bestyrelsen