generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 er afholdt. Beretning og regnskab godkendt og genvalg på alle poster. hilsen Formanden dato 27 marts 2022

generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag 23 marts kl.19,30 på Ravsted  forsamlingsgård. Dagsorden ifølge vedtægter   M.v.h Bestyrelsen

Vandværkernes edb service

Fremover foretager Vandværkernes edb service indkrævninger af betalinger for Ravsted vandværk, første gang 1 Marts 2022. Vandværkernes edb service kan kontaktes på telefon 75393255 eller mail post@vand-edb. med venlig hilsen bestyrelsen

generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 er af viklet i god ro og orden. Beretning og regnskab blev godkendt. Der blev afholdt valg og genvalg til alle. M.v.h. Bestyrelsen