Renovering af Ravsted Vandværk

Så er spaden sat i jorden til en udvidelse af Ravsted Vandværks driftsbygning. Det bliver opført en tilbygning som skal huse nye rent vands tanke, samt et nyt redskabsrum. Byggeriet forventes afsluttet en gang til foråret. Bestyrelsen.

Ravsted Vandværk I/S skifter navn og bliver til et A.M.B.A

Ravsted Vandværk I/S skifter fra at har været et I/S til at komme til at være et A.M.B.A. Det blev enstemmigt vedtaget ved den seneste ekstraordinære generalforsamling som fandt sted tirsdag d. 21.03.2023. Fremover vil det hede Ravsted Vandværk A.M.B.A. Dette træder i kraft d. 01.04.2023. Der kommer et nyt sæt vedtægter senere, som kan […]

Udskiftning af vandmåler.

Fra onsdag d. 22.02.2023 påbegyndes der udskiftning af vandure på Ravsted Skolegade og Margretetoften i Ravsted. Udskiftningen vil foregå i ca. 14 dage. De hustande som ikke har en målerbrønd vil blive kontaktet direkte af vedkommende som udskifter vandmålerne.

generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 er afholdt. Beretning og regnskab godkendt og genvalg på alle poster. hilsen Formanden dato 27 marts 2022

generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag 23 marts kl.19,30 på Ravsted  forsamlingsgård. Dagsorden ifølge vedtægter   M.v.h Bestyrelsen

Vandværkernes edb service

Fremover foretager Vandværkernes edb service indkrævninger af betalinger for Ravsted vandværk, første gang 1 Marts 2022. Vandværkernes edb service kan kontaktes på telefon 75393255 eller mail post@vand-edb. med venlig hilsen bestyrelsen